Onze diensten

PROCESOPTIMALISATIE

Meer bereiken met minder? Een efficiënte inzet van zowel mens als middel.

CLOUDWERKEN

Niet meer gebonden aan een werkplek. Flexibel werken, overal ter wereld. Waar en wanneer u wilt.

PAPERLESS OFFICE

Vanuit een gestroomlijnd proces een papierloos kantoor. Efficiënt, groen en duurzaam.

NIEUWSGIERIG WAT WE NOG MEER DOEN?

OVER ONS

Met relatief kleine inspanningen zijn grote winsten te behalen. Optimale en efficiënte inrichting van de bedrijfsprocessen leiden tot een betere performance, grote kostenbesparingen en minder afbreukrisico. Stressloze processen zorgen daarnaast voor minder ziekteverzuim en waarborgen de bedrijfscontinuïteit.

Proceskanjers verbetert uw bedrijfs- en werkprocessen. Samen met het management en de medewerkers gaan we aan de slag om de processen op een werkbare manier vorm te geven en deze veranderingen ook te implementeren. Al de routinematige werkzaamheden worden zoveel mogelijk geautomatiseerd. Deze veranderingen leiden tot een optimale en efficiënte inrichting van het bedrijfsproces.

Door met een helikopterview huidige structuren en technieken in kaart te brengen, kijken we samen hoe de werkprocessen beter kunnen. We kijken naar het verloop ervan, welke schakels ze bevatten, of het personeel voorzien is van de juiste tools en of de juiste producten of diensten opleveren. Door samen te kijken naar de juiste inrichting, beheersing en prestatie ontstaat er meer inzicht en solidariteit. Dit is een eerste belangrijke stap.

De bedrijven die gebruik maken van de dienstverlening van Proceskanjers zijn veelal kleine tot middelgrote bedrijven die 'de volgende stap' willen nemen en verder willen professionaliseren.

Meer diensten

PROCEDURES VASTLEGGEN

De bestaande procedures vastleggen voor instructiekaarten of werkbeschrijvingen

WERKWIJZEADVIES

Advies voor de juiste werkwijze met uw proces, apparatuur en software.

TRAINING

Digibeten in huis die een steuntje in de rug kunnen gebruiken?

COACHING

Gebrek aan gedrevenheid bij het team? Betrokkenheid stimuleren met de juiste coachingstechnieken.

MANAGER A.I.

Transitie naar een geoptimaliseerde werkwijze onder leiding van een manager ad interim?

INTERIM PROFESSIONAL

Al het perfecte proces maar wellicht nog niet het juiste personeel?

Mijn naam is Ben Wilbers en ik ben een generalist die het leuk vindt om te specialiseren. Dit gaat gepaard met een passie voor efficiënt werken, voortvloeiend een uit daadkrachtig en slagvaardig beleid. Ik ben gemotiveerd om slimmer te (laten) werken door het optimaliseren van beleid, processen en ICT-workflow.

Na mijn studie Integrale Veiligheidskunde aan de Academie Bestuur en Recht op het Saxion in Enschede heb ik jarenlang ervaring opgedaan in functies als projectleider/coördinator en procesadviseur. Ervaring die heb geëffectueerd bij tal van bedrijven. In mijn werk zie ik dat dingen vaak beter kunnen gaan als je ze de nodige aandacht geeft. Door ècht te kijken, ècht te luisteren en ècht te voelen wat mensen beweegt, krijg je een gesprek op gang en komt er beweging. Bij dit werk werd het me al snel werd duidelijk dat er op het snijvlak van business en ICT grote winst te behalen is. Hier ligt dan ook mijn passie. Deze wil ik bij meer bedrijven in praktijk brengen. In juni 2017 heb ik besloten om Proceskanjers op te richten.

Mijn kracht ligt met name in het analyseren van complexe situaties, technische oplossingen aandragen, het aanbrengen van structuur en het samenbrengen van partijen bij ogenschijnlijk tegengestelde belangen. Ik plaats mij gemakkelijk boven de materie en weet vanuit dat perspectief soepel te anticiperen op de inhoud, de technische mogelijkheden en het groepsproces. Het samenwerken, het met elkaar streven naar vooruitgang (samen de schouders eronder), zijn voor mij hierbij belangrijke aspecten.

Ik wil worden geholpen!